top of page

Montering

Vi kan levere stillaset ferdigmontert. Installasjon utføres av autorisert stillasmontør.

Stillas må oppfylle krav til materialer, konstruksjoner, vedlikehold og forankring. Alle som arbeider fra stillas og med montering av stillas, skal ha opplæring som gjelder for de aktuelle stillastypene og -høydene.

Arbeid med stillasmontering og arbeid fra stillaser innebærer fare for fall og dermed for skader ­– også fra relativt lave høyder. Regelverket stiller derfor klare krav til opplæring for arbeid og montering, demontering, kontroll og endring av stillaskonstruksjoner. Kravene omfatter også risikovurdering, planlegging, dimensjonering, kontroll og forankring av stillas.

bottom of page